שולחנות מיתכווננים, לוחות השולחן חסינות חום, זמין בצבעים רבים

HCI-T01-01
HCI-T01-01
HCI-T01-01
HCI-T12-1
HCI-T12-1
HCI-T12-1
HCI-T42
HCI-T42
HCI-6005
HCI-T01
HCI-T03
HCI-T06
HCI-T07
HCI-T08
HCI-T45
HCI-T51