כיסאות אלו מעניקים תחושת נוחות ייחודית, בהישענות על גב הכיסא

HCI-C67

גודל: H 930mm
X W 450mm
X D 520mm

HCI-C67

גודל: H 930mm
X W 450mm
X D 520mm

Flexible Chairs
HCI-C50

גודל: H 930mm
X W 450mm
X D 520mm

HCI-C62

גודל: H 930mm
X W 450mm
X D 520mm

HCI-C82

גודל: H 930mm
X W 450mm
X D 520m

HCI - FLEXIMAR13
HCI-SA705

גודל: H 930mm
X W 450mm
X D 520mm

HCI-SA706

גודל: 930mm
X W 450mm
X D 520mm

HCI-SA710

גודל: H 940mm
X W 440mm
X D 520mm

HCI-SA906

גודל: H 900mm
X W 460mm
X D 520mm

HCI-SA3080

גודל: H 930mm
X W 450mm
X D 520mm

HCI-SA3101

גודל: H 930mm
X W 450mm
X D 520mm

HCI-SA3102

גודל: H 930mm
X W 450mm
X D 520mm

HCI-SA3103

גודל: H 930mm
X W 450mm
X D 520mm

HCI - YL1040-1
HCI-YL1040-2
HCI - YY6009

גודל: H
X W
X D

HCI - YY6010
HCI - YY6012
HCI - YY6013